BẢNG BÁO GIÁ HP LUBRICANTS GERMANY

BẢNG BÁO GIÁ HP LUBRICANTS GERMANY

BẢNG BÁO GIÁ HP LUBRICANTS GERMANY

BẢNG BÁO GIÁ HP LUBRICANTS GERMANY

BẢNG BÁO GIÁ HP LUBRICANTS GERMANY
BẢNG BÁO GIÁ HP LUBRICANTS GERMANY
BẢNG BÁO GIÁ HP LUBRICANTS GERMANY

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM DẦU NHỚT AP OIL SAIGON PETRO KV MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

CÔNG TY TNHH TM DV – XNK KHÁNH NGỌC

ĐỊA CHỈ: 872 ĐƯỜNG TỈNH LỘ 7, ẤP PHƯỚC HƯNG, XÃ PHƯỚC THẠNH, CỦ CHI, TPHCM

Di động: 0988.937.923

Mail: phuoctvtc@gmail.com

Thông tin tài khoản Ngân Hàng:                                                                

                + Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH TM DV XNK KHANH NGOC                                                          

                + Số tài khoản: 2305678                                                

                + Tại Ngân Hàng: ACB - PGD TÂN HƯƠNG                                                             

                + Địa chỉ: 872 ĐƯỜNG TỈNH LỘ 7, ẤP PHƯỚC HƯNG, XÃ PHƯỚC THẠNH, CỦ CHI, TPHCM